พนักงานขาย

  • ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขายและปิดขาย มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลที่ดี
  • ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  • วางแผนการขายเชิงบุคคล วิเคราะห์ลูกค้าและกลยุทธ์การขาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การขายประสบผลสำเร็จ

Qualifications

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

Send Your Resume

    Attach File