Intro

บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด (SCI) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 โดยคุณชัยวัฒน์ สวาทยานนท์ และคุณณัฐหทัย สวาทยานนท์ เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของสินค้าและบริการจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจค้าเหล็ก ทำให้เราเข้าใจทุกความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

สยามชัย อินเตอร์เทรด เริ่มต้นธุรกิจจากการค้าเหล็กเสริมคอนกรีต ต่อมาทางบริษัทได้ขยายฐานธุรกิจไปยังการจัดจำหน่ายเหล็กทุกประเภท ทั้งเหล็กแผ่น เหล็กแปรรูป และเหล็กโครงสร้างทุกชนิด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในตลาด และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก สินค้าทุกชิ้นของสยามชัยมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้เราได้รับความไว้วางใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในวงกว้าง

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของ บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด คือ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และก้าวสู่ความเป็นนำในการจัดจำหน่ายเหล็กทุกประเภท

พันธกิจ

พันธกิจที่สำคัญของบริษัทสยามชัยอินเตอร์เทรดจำกัดคือ

1. ผลักดันศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านความรู้และทักษะ พัฒนาองค์กรและสร้างสภาวะการทำงานที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับบุคลากร

2. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

3. สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต แสวงหาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ในอนาคต เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดค้าเหล็กทั้งด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งทางการตลาด 

4. มุ่งหวังที่จะตอบแทนและส่งมอบสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทีมงานคุณภาพ

 

คุณภาพของสินค้าและการบริการที่สร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สยามชัยอินเตอร์เทรดให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเราจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนของเราเพราะทีมงานคือหัวใจสำคัญที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าสยามชัยอินเตอร์เทรดส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์การทำงานโดยเราพร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคนให้สามารถก้าวไปพร้อมกับบริษัทของเราได้อย่างมั่นคง

นอกจากการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสภาวะการทำงานที่เป็นสุขของบุคลากร เรายังจัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้วย เพราะเราเชื่อมั่นว่าความพร้อมทางความรู้และทักษะรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเช่นกัน

 

 

ค่านิยม

S

Satisfaction
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

C

Consistency
ความสม่ำเสมอในการรักษาคุณภาพสินค้า

I

Improvement
มุ่งมั่นที่จะพัฒนา

บริการคุณภาพจากสยามชัย

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดค้าเหล็กคุณภาพ ทั้งเหล็กก่อสร้างและเหล็กรูปพรรณ  และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน สยามชัย อินเตอร์เทรด จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสินค้า

คุณภาพของสินค้าคือสิ่งที่สยามชัย อินเตอร์เทรดให้ความสำคัญสูงสุด สินค้าของบริษัทต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS) และผลิตจากโรงงานเหล็กคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในวงการค้าเหล็ก

2. ด้านราคาสินค้า

ผลิตภัณฑ์เหล็กนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องอ้างอิงราคาสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะราคาตลาดโลก เพื่อให้ราคาสินค้าเสนอขายตรงตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่นกว่า ทางสยามชัยจึงเสนอราคาซื้อคู่กับราคาขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการจัดส่งสินค้า

เพื่อความสะดวกของกลุ่มลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบจัดส่งสินค้า โดยวางระบบการจัดส่งร่วมกันโรงงานผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามความต้องการอย่างตรงเวลาและทันต่อความต้องการใช้งาน โรงงานผลิตสามารถจัดส่งสินค้าได้โดยตรงกับลูกค้าและทางสยามชัย อินเตอร์เทรดเองยังจัดเตรียมสินค้าส่วนหนึ่งไว้เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้าในกรณีเร่งด่วนอีกด้วย