เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างเสา นิยมนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างเสาหรือคาน