เหล็กไอบีม

เหล็กไอบีม (I-Beam) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างเสา คาน หรืออาคารสูง ที่ต้องการการรับน้ำหนักจำนวนมาก