เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide-Flange) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีรูปทรงลักษณะคล้ายเหล็กไอบีม แต่มีขนาดความหนาที่บางกว่า ซึ่งนิยมใช้กับโครงสร้างทั่วไป อาทิเช่น งานเชื่อม