เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม หรือที่เรียกกันว่าเหล็ก RB (Round Bar) เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเส้นกลมและผิวเรียบ เหล็กชนิดนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 6 – 25 มิลลิเมตร และมีขนาดความยาวที่ 10 และ 12 เมตร เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป งานก่อสรางเสริมคอนกรีต อาทิเช่น ที่พักอาศัย งานเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน พื้น เป็นต้น