เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อยคือ เหล็กเส้นกลมที่มีบั้งและครีบ เพื่อเสริมกำลังในการยึดระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเหล็ก ทำให้เหล็กมีแรงยึดกับพื้นผิวสูง เหล็กชนิดนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 10 – 40 มิลลิเมตร และมีขนาดความยาวที่ 10 และ 12 เมตร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง อาทิเช่น สะพาน คอนโดมิเนียม อาคารสูง หรือเขื่อน เป็นต้น

เหล็กชนิดนี้แบ่งชั้นคุณภาพได้ 2 ประเภท คือ SD40 และ SD50

ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อเหล็กข้ออ้อย

1. เนื้อและผิวของเหล็กต้องเรียบเกลี้ยง ยกเว้นบริเวณที่เป็นบั้ง ไม่มีสนิม ไม่แตกร้าว
และไม่ปริ

2. ต้องมีบั้งเป็นระยะ ที่เท่ากันหรือสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น บั้งที่อยู่ตรงข้ามกันต้องมีขนาด
และรูปร่างเหมือนกัน