เหล็กลวด / เหล็กไวร์รอท

เหล็กลวดหรือเหล็กไวร์รอทคาร์บอนต่ำ เหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต, ลวดตาข่าย, ลวดหนาม, ลวดชุบสังกะสีและอื่นๆ