เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ จะมีหน้าตัดหรือรูปร่างคล้ายตัวอักษร C ผลิตโดยนำเหล็กม้วน GI ตัดเป็นแผ่นหรือสลิท จากนั้นนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) มาขึ้นตามรูปและขนาดที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นรูปเย็นแบบพับและรีด โดยมีความหลากหลายและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานลูกค้า ปกติจะนำมาใช้สำหรับโครงสร้างทั่วไป อาทิเช่น การสร้างหลังคา