เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี มีลักษณะหน้าตัดหรือรูปร่างคล้ายตัวอักษร C เหมาะสำหรับโครงสร้างทั่วไป อาทิเช่น โครงสร้างหลังคา