เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม กัลวาไนซ์

เหล็กกล่องเหลี่ยม หรือ แป๊ปเหลี่ยม กัลวาไนซ์ มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผลิตโดยนำเหล็กม้วน GI ตัดเป็นแผ่นหรือเรียกว่าสลิท จากนั้นนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) มาขึ้นตามรูปและขนาดที่ต้องการ เหล็กรูปพรรณชนิดนี้นิยมใช้ในงานโครงสร้างภายนอก หรือ ที่ต้องเจอกับความชื้น เนื่องจากเนื้อเหล็กกันสนิมและทนทาน ไม่ต้องทาสีกันสนิม อาทิเช่น รางน้ำฝน โครงสร้างหลังคา