เหล็กรางพับ

เหล็กรางพับเป็นประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น หมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป อาทิเช่นงานหลังคา งานแปต่างๆ