เหล็กฉากพับ

เหล็กฉากพับเป็นประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็นมีหลายความหนา เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปเพื่อเสริมความแข็งแรง อาทิเช่นงานหลังคา